Goede resultaten uit de AB en Begrotingsbehandeling

Veel steun dit keer voor de moties en amendement van de VVD-fractie. Niet alleen onze liberale 

vrienden van D66, maar ook in bijna alle gevallen unanieme steun voor onze initiatieven!


* Een adviesraad voor Economische ontwikkeling wordt ingesteld; De VVD-fractie is het gelukt om

iedereen ervan te overtuigen dat topondernemers de gemeente het beste kunnen adviseren bij het 

uitvoeren van het economisch beleid. Te beginnen bij onze speerpunten-sectoren (Zorg, 

SmartServices en Detailhandel en Maakindustrie).


* Het co-financieringsfonds zal worden omgevormd tot een investeringsfonds; De VVD-fractie ziet 

meer in een investeringsfonds waarmee werkgelegenheid kan worden gestimuleerd voor minder 

kansrijke groepen. Het college gaat hier nu een voorstel voor uitwerken!


* Eindelijk is het  de VVD-fractie ook gelukt om het vestigingsklimaat voor ondernemers te 

verbeteren door het afschaffen van welstandsregels op bedrijventerreinen door deze tot 

‘welstandsvrije zones’ te maken!