Baanzekerheid bieden aan Limburgers

Het aantal werklozen in Limburg blijft gestaag dalen. Dat is goed nieuws. Maar het aantal mensen dat langdurig werkloos is neemt in Limburg toe. Het aantal langdurig werklozen in Limburg behoort tot de hoogste van heel Nederland. Dat is slecht nieuws. Daarnaast stelt de steeds sneller gaande technologische ontwikkeling ook hogere eisen aan mensen die wel een baan hebben. In nagenoeg alle sectoren en op alle niveaus veranderen banen van inhoud. Van mensen wordt gevraagd om in hun werk effectief gebruik te maken van nieuwe, geavanceerde technologieën. Beiden groepen, werkzoekenden en werknemers, vereisen aandacht maar nadrukkelijk een andere aanpak.

Baanzekerheid bieden moet worden georganiseerd.

Er zijn op dit moment twee grote arbeidsmarktvraagstukken. Eén is: hoe zorgen we ervoor dat mensen aan het werk kunnen die nu –in een tijd van economische voorspoed- toch nog aan de kant staan. En, twee hoe zorgen we ervoor dat diegenen die nu nog een baan hebben ook in de toekomst aan het werk kunnen blijven.

Waar ligt dit aan? Veranderingen die gepaard gaan met de nieuwe economie, ook wel ‘Economie 4.0’ genoemd, hebben grote consequenties voor de competenties en kwalificaties van iedereen; zowel werkzoekenden als werknemers. Toenemende complexiteit van machines en productieprocessen, grote onvoorspelbaarheid, een steeds verdergaande samenwerking binnen de keten, robotisering en automatisering, nieuwe manieren van organiseren en wijzigende businessmodellen; het stelt ons allemaal voor uitdagingen de ‘employability’ van werknemers en potentiële werknemers te faciliteren en up-to-date te houden*.

Wat kunnen we eraan doen? Natuurlijk is het verkrijgen van- en het behouden van een baan allereerst de verantwoordelijkheid van iedere werkzoekende zelf.

Bij mensen die al een tijd niet meer werken mag en moet met name de gemeentelijke overheid actief ondersteunen. Niet iedereen heeft immers het vermogen om een passende baan te krijgen en een baan te behouden. Voor mensen die langdurig werkloos zijn en al langere tijd niet meer aan het arbeidsproces deelnemen is het extra moeilijk te voldoen aan de eisen die de nieuwe economie stelt.

De werkzoekende voorop maar nadrukkelijk gefaciliteerd en geactiveerd door de gemeentelijke overheid samen met het Limburgse bedrijfsleven. De Nedcar-aanpak en de acties ondernomen vanuit Heerlen hiervan zijn een goed voorbeeld.

Bij mensen die up-to-date moeten blijven om hun baan te behouden zijn ook de onderwijsinstellingen aan zet samen met Limburgse bedrijven en de provinciale overheid. Een programma dat hierop gericht is, biedt meer baanzekerheid en houvast voor de toekomst van werknemers en de economie van Limburg.

*Stoffers, J. (2017). Employability; De uitdaging om blijvend wendbaar en flexibel te opereren op de arbeidsmarkt. Heerlen: Zuyd Research.

Dries Lodewijks Kandidaat voor de Provinciale Staten nummer 6