Energieconvenanten per regio zijn een “must”.

Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar hernieuwbare energie doelstellingen bereikt hebben. Echter uit het Provinciehuis horen we dat de kans groot is dat we deze doelstellingen voor 2020 niet gaan halen met de huidige aanpak ten aanzien van zonne- en wind energie. De opgaven voor 2030 zijn nog groter. De huidige aanpak is erg top down gericht. De doelstellingen staan centraal en er bestaat weinig aandacht voor de politieke afweging. Draagvlak en realisatiekracht staan hierdoor door onder druk.

Daarom willen wij als VVD graag naar een andere en effectieve manier van aanpak van de energietransitie dan nu in de voorstellen in Limburg op tafel ligt. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten.

Waar wij ons zorgen over maken is dat afgesproken Co2 reductie doelstellingen voor 2030 uitsluitend de dominante factor in het besluitvormingsproces worden en dat andere belangrijke zaken in het politieke afwegingsproces zoals maatschappelijk draagvlak, afstemming op de regionale wensen, realisatiekracht naar de achtergrond verdwijnen.

De VVD in de Provinciale Staten van Limburg is ervan overtuigd dat iedere regio in Limburg een uniek energietransitie DNA heeft: economisch, ruimtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk. Kenmerken zoals veel of weinig logistieke bedrijvigheid, een industriële of agrarische achtergrond, veel of weinig water, veel of weinig bestuurlijke affiniteit met duurzaamheidsvraagstukken.

De VVD vindt dat iedere regio een hierop afgestemde energiemix kan en mag hebben: een combinatie van bijvoorbeeld windenergie met geothermie of zonne-energie, het gebruik van restwarmte, bio-energie en of energie uit water. Maatwerk per regio of sub-regio geeft de mogelijkheid de beste combinatie van zon, wind, geothermie, warmtenetwerken te kiezen.

Wij moeten in Limburg streven naar een combinatie waarbij het draagvlak bij bewoners, de bedrijven en het bestuur het grootst is. Een combinatie waarvan wij verwachten dat de opgave voor 2030 ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. De slimste combinaties geven ook kostenvoordelen in het delen van dure aansluiting op het netwerk. Dragen ook bij aan de leveringszekerheid. Immers de zon schijnt niet altijd, het waait niet altijd en we willen uiteindelijk toch ook van de fossiele back-up af.

Het beleidsinstrument dat daarvoor het beste ingezet kan worden om de kansen, de mogelijkheden en de behoefte aan duurzame energieopwekking -gelet op de kenmerken van die iedere stad of regio- te benutten is volgens de VVD een regionaal energietransitie convenant.

Dries Lodewijks Kandidaat voor de Provinciale Staten nummer 6