VVD Heerlen; Snelheid geboden bij centrumplan

De uitvoering van de centrumplannen laat te lang op zich wachten, waardoor provinciale subsidies in gevaar dreigen te komen. Dat is de mening van de Heerlense VVD.

Minder bezoekers en mogelijk minder geld voor onze stad zijn aanleiding voor kritische vragen vanuit de Heerlense VVD fractie.

De vragen die de fractie aan het college van B&W stelt, komen naar aanleiding van kritische geluiden uit het Provinciehuis. Vertraging en zelfs afstel van de centrumplannen kunnen leiden tot een lagere subsidiebijdrage van de Provincie.

In een tijd van weinig ruimte in de eigen begroting, is het juist van belang optimaal gebruik te maken van geld dat reeds is toegezegd en nu bij de Provincie dreigt te blijven liggen. Heerlen mag daarbij geen tijd verliezen. Een aantrekkelijker centrum moet ook de bezoekersaantallen weer doen stijgen.

Nu doorpakken is de enige oplossing, volgens fractievoorzitter Ans Winkens

Artikel 33 vragen VVD, upgrade binnenstad

Artikel 33 vragen VVD, bezoekersaantallen