Bijna 1000 mensen aan het werk geholpen

Afgelopen jaar wist verantwoordelijk wethouder Martin de Beer bijna 1.000 mensen uit de bijstand aan een baan te helpen. Hiervan gingen er 562 fulltime aan de slag en 350 parttime. Het jaar 2017 levert daarmee een record op voor de arbeidsmarkt in Heerlen.

De laatste jaren is er veel extra geïnvesteerd in de arbeidsmarktaanpak. Zo is in 2015 het gemeentelijk werkbedrijf Werk voor Heerlen opgestart. Dankzij dit werkbedrijf wisten in 2017 maar liefst 75 mensen een baan te vinden in het reguliere bedrijfsleven. Ook het re-integratie-traject Baanbrekend Werk draait op volle toeren om mensen werkfit te maken. “Maar evenzo belangrijk is de inrichting van het Werkgeversservicepunt (WSP) om bedrijven te helpen aan personeel”, zegt Martin de Beer. “Het gaat uiteindelijk om het bij elkaar brengen van de vraag vanuit de markt en het aanbod uit de gemeentelijke kaartenbakken”.

Dat het matchen geen eenvoudige opgave is leren de ervaringen uit het verleden en bij andere gemeenten. “Daarom zijn we de afgelopen jaren meer gaan experimenteren”, benadrukt Martin de Beer. Met nieuwe methoden hebben we geprobeerd om de kloof tussen thuiszitten en werk te verkleinen. Een goed voorbeeld daarvan is het direct aanschrijven van mensen voor de vacatures bij VDL Nedcar. Dat maakte Heerlen in een klap tot hofleverancier van heel Limburg”.

Ook in andere sectoren liggen er voor doelgroep uit de bijstand grote kansen. Bijvoorbeeld in de medische logistiek. Samen met ROC Leeuwenborg is een speciaal opleidingstraject gestart. Mensen uit de bijstand beginnen eerst in een voorschakeltraject. Daarna stromen ze uit naar bedrijven als Medtronic, DocMorris, Abbott en Acist. Dit traject moet de komende jaren honderden banen opleveren. “Niet voor niks staat in het VVD-verkiezingspamflet dat de VVD inzet op een 1000-banenplan voor de komende vier jaar”.