VVD motie Heerlen dementievriendelijk, unaniem aangenomen.

De unaniem aangenomen VVD motie omvat; Te onderzoeken of: De gemeente als zodanig het label dementie-vriendelijk kan behalen. Deelname aan de gratis online cursussen omtrent dementie kan worden gepromoot, voor bestuurders, ambtenaren, ondernemers en burgers. De link naar de website ’samendementievriendelijk.nl‘ kan worden geplaatst op de gemeentelijke website.

Overwegende dat

Het aantal mensen in onze gemeente dat wordt getroffen door een hersenziekte inmiddels één op de vijf is en alleen maar toeneemt de komende jaren.

Deze groep recht heeft op een respectvolle, begripvolle benadering bij contact met onze gemeente, onze ondernemers, onze mantelzorgers en onze inwoners.

Limburg op dit moment al proefgebied is om de kennis rondom dementie te vergroten.

In een dementievriendelijke gemeente mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

De gemeente begeleiding op maat mogelijk kan maken voor dementerenden en mantelzorgers.

De gemeente kennis over dementie kan vergroten binnen en buiten de eigen organisatie, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen ‘omgaan met dementie’.


Is van mening dat:

De gemeente moet bevorderen dat er een gemeenschap ontstaat waarin iedereen dementie accepteert: van ambtenaar tot bakker en buurman, tot sportclub en wijkagent;

In deze gemeenschap mensen met dementie gewoon boodschappen kunnen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan etc.

Deze gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.


Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op:

Te onderzoeken of:

De gemeente als zodanig het label dementie-vriendelijk kan behalen.

Deelname aan de gratis online cursussen omtrent dementie kan worden gepromoot, voor bestuurders, ambtenaren, ondernemers en burgers.

De link naar de website ’samendementievriendelijk.nl‘ kan worden geplaatst op de gemeentelijke website.


Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op deze website.