Ruud Kockelkorn stelt art. 33 vragen over Verkeersveiligheid Heerlerheide centrum

Recent vonden twee ernstige aanrijdingen plaats waarbij ook een dodelijk slachtoffer viel te betreuren. De VVD Fractie wordt regelmatig benaderd door ondernemers en bewoners die zich ernstig zorgen maken over de verkeersveiligheid op Heerlerheide. Terugkerende bron van ergernis is het foutparkeren, het slechte overzicht op de zebrapaden en de hoge snelheden van sommige weggebruikers.

Namens de VVD fractie stelt Ruud Kockelkorn de volgende vragen aan het college;

1. Is het college bekend met de recente ernstige verkeersongevallen medio november/december op de Ganzeweide en Groeët Ghen Heij? Hoe heeft het college deze incidenten ervaren, zijn er cijfers van ongevallen in het stadsdeel Heerlerheide, en zo ja kunnen deze gedeeld worden?


2. Is bekend in hoeverre de verkeerssituatie ter plaatse mede oorzaak is? En indien ja, wat zijn de  bevindingen in deze? Zo nee, is het college bereid dit te onderzoeken?


3. Is het college bekend met het feit dat de oversteekplaatsen op de Ganzeweide vaak slecht overzicht bieden door verkeerd geparkeerde auto’s? Zo ja, is het college bereid mogelijkheden te bekijken de oversteekplaatsen overzichtelijker te maken? En indien ja, aan welke maatregelen denk het college en op welke termijn?


4. Is het college bekend met het feit dat op beide straten vaak te hard gereden wordt? Is het college bereid hiertoe maatregelen te nemen (verbaliseren, verkeersituatie aanpassen)? En zo ja welke maatregelen, en wanneer, kunnen deze toegepast worden?


5. Hoe hoog is de frequentie van verbaliseren op foutparkeren te Heerlerheide? Zijn er cijfers van de inzet van controles uitgesplitst naar stadsdelen?


6. De kruising Lokerstraat- Ganzeweide en Lokerstraat – Wannerplein zijn voor voetgangers moeilijk over te steken. Welke mogelijkheden ziet het college om hier verbeteringen in te brengen?