Medisch logistieke bedrijven groeien als kool

De medisch logistieke bedrijven zitten in de lift. Afgelopen maand werd begonnen aan de bouw van het nieuwe distributiecentrum voor Medtronic. In totaal goed voor 150 nieuwe arbeidsplaatsen. En ook bedrijven als Abbot en Docmorris breiden verder uit. Een nieuw cluster van bedrijven met een groot potentieel aan nieuwe banen is geboren.

In de afgelopen vijftien jaar is veel geinvesteerd in de nieuwe bedrijventerreinen Avantis en Trilandis. Met inmiddels een duidelijke focus op de Medisch logistieke bedrijven. Medtronic was het eerste bedrijf dat zich in 2003 op Trilandis ging vestigen. Het bedijf heeft als een magneet gewerkt richting andere branchegenoten. De jaren daarna volgden Abbot, Acist, Docmoris en Arion (die laatste twee op Avantis). De gemeente is daarbij op verschillende fronten betrokken. Allereerst voeren we actieve acquisitie om nieuwe bedrijven naar onze gemeente toe te halen. Zo zijn Acist en Arion de laatste twee jaar door de gemeente binnengehaald. Ook helpen we bedrijven met een aantrekkelijke grondprijs (de gemeente is eigenaar van de kavels) en faciliteren we maximaal bij de vergunningverlening etc. Zo kon Acist binnen 6 maanden na de bouwstart haar bedrijf feestelijk openen. 

VVD Heerlen is blij met de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Het levert veel nieuwe werkgelegenheid op. Met name voor MBO-ers en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hebben de medisch logistieke bedrijven zich verenigd om samen opleidingsprogramma's op te zetten voor de medische logistiek. Ook om mensen uit de kaartenbak van de sociale dienst te halen. Binnen twee jaar verwachten we dat de werkgelegenheid in de medische logistiek is gegroeid naar meer dan 2.500 banen. Het betreft dan hoofdzakelijk banen in de hoogwaardige logistiek, zoals het verpakken, afhandelen en vervoeren van medicijnen en medische hulpmiddelen.