Gewijzigde parkeerverordening 2016

Nu blijkt dat de rechtmatigheid van beboeten van foutparkeerders in het gedrang is geraakt, zal ook Heerlen per direct vergunningen op kenteken moeten verlenen.

Daarmee komt een einde aan de vrijheid van de vergunninghouder om zijn/haar gekochte vergunning(en) uit te lenen aan een incidentele danwel frequente bezoeker. Wel bestaat de mogelijkheid 2 andere kentekens ook te laten opnemen, om zo een keuze te maken welke auto gebruik mag maken van die vergunning.

Dit leidt tot veel ongenoegen bij burgers in het centrum en omliggende vergunningsbuurten. Maar het betreft slechts een tijdelijkheid, zegt de wethouder. Vanaf 2018 geldt namelijk een algeheel digitaal parkeerbeleid, waarbij ruimte komt om het kenteken van de bezoeker digitaal aan te melden…..Begrijpt u?

De VVD fractie heeft ingestemd met deze wijziging in de parkeerverordening 2016 omdat:

  • wetten nu eenmaal boven wensen gaan
  • handhaving en beboeten foutparkeerders helaas nodig is
  • het een tijdelijke oplossing betreft
  • wij vertrouwen op goede uitleg en communicatie naar de bewoners

Vóór 2018 zal een nieuwe algemene parkeernota ter besluitvorming worden voorgelegd. Een die tegemoetkomt aan de wensen van bewoners, bedrijven om zo samen de parkeerdruk eerlijk te verdelen.