VVD wil sluitende aanpak werktrajecten

De Heerlense VVD fractie vindt dat Heerlense uitkeringsgerechtigden moeten kunnen profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. VVD Heerlen dringt daarom aan op een sluitende aanpak van werktrajecten richting werkgevers. Zo moeten kandidaten die bijvoorbeeld niet geschikt blijken voor Nedcar meteen worden bijgespijkerd en worden geplaatst bij andere bedrijven. Dit om te voorkomen dat mensen gedemotiveerd terugvallen in de kaartenbakken van de sociale dienst. 

Volgens de VVD biedt de aantrekkende arbeidsmarkt inmiddels volop kansen, ook voor mensen die al wat langer in een uitkering verkeren. Zo heeft Nedcar afgelopen maanden 450 mensen aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook andere sectoren, bijvoorbeeld de logistiek bieden volop kansen. De VVD is van mening dat nu het ijzer heet is, er gesmeed moet worden. Niet alleen in het belang van de uitkeringsgerechtigden zelf, maar ook in het belang van de groeikansen voor bedrijven. Onze regio heeft nog voldoende arbeidsreserve om aan de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven te kunnen voldoen. Dat biedt ook een vestigingsvoordeel voor nieuwe bedrijven ten opzichte van de regio's waar de arbeidsmarkt krapper is. 

De VVD-fractie heeft daarom vragen gesteld wat de Heerlense resultaten zijn van de plaatsingen bij Nedcar, en of gemotiveerde uitvallers kunnen worden bijgespijkerd en snel een nieuw aanbod kan worden gedaan. Ook wil de partij weten wat gebeurt met uitkeringsgerechtigden die aantoonbaar en verwijtbaar niet  gemotiveerd blijken. Volgens de VVD kan het niet zo zijn dat zij zonder slag of stoot hun uitkering blijven behouden.