In memoriam Chris van Seventer

Met groot respect herdenken wij Chris van Seventer (75), onderscheiden met de VVD Thorbeckepenning en maar liefst 57 jaar lid van de VVD. Voor de VVD Heerlen was Chris actief als voorzitter (1998-2003), fractie-assistent (2002-2006) en als zeer betrokken lid bij programmacommissies, kandidaatstellingscommissies en het begeleiden en coachen van talent. Wij zullen Chris herinneren als een buitengewoon betrokken, aimabel, integer en erudiet lid van onze partij. Een wijs iemand waar je altijd een beroep op kon doen, en die het bestuur en de fractie voorzag van gevraagd en ongevraagd advies. Menigmaal schreef hij voor de fractie betogen, moties en amendementen. Met zijn jarenlange bestuurlijke ervaring (o.a. plv-directeur bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en als collegelid van de Open Universiteit) golden zijn adviezen dan ook als gezaghebbend en wijs.

Vanaf zijn studententijd is Chris van Seventer altijd bestuurlijk actief geweest. Zijn lange bestuurlijke loopbaan kent vele activiteiten, van (internationaal) onderwijsbestuurder tot voorzitter van Stichting Gered Gereedschap en Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen (SDOH). Een ding valt daarbij op: zijn enorme passie voor de publieke zaak. Dikwijls dacht hij mee over verbetering van het stelsel van Hoger Onderwijs in binnen en buitenland. Maar even zo graag ging hij als commissaris van RD4 mee op de vuilniswagen. Ook was hij actief als commissaris bij L1 en bij woningcooperatie Hestia. In al zijn rollen komen drie kwaliteiten telkens weer naar voren:  1) een kundig bestuurder en bouwer van (internationale) organisaties, 2) een aimabel bestuurder met een uitzonderlijke betrokkenheid en 3) een coach en mentor voor (jong) talent. Velen noemen hem daarom een inspirator en een voorbeeldfiguur.

 

Wij zullen Chris als betrokken VVD-lid en als persoon enorm missen. Wij wensen zijn naaste familie en vrienden veel sterkte toe.

 

Bestuur en leden VVD Parkststad en Omstreken

Advertentie DdL LD Chris van Seventer