Wat gaan we doen met de resultaten uit het VVD/D66 symposium over de binnenstad van Heerlen?

1.       We dienen binnenkort een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad in, waarin we de raad en het college oproepen om te komen tot een meerjarig samenwerkingsprogramma van ondernemers, vastgoedeigenaren, consumenten en inwoners.
Eén voor allen en allen voor één. En dat langer dan een enkele raadsperiode.
 
2.       We hebben een aantal lijnen uitgezet over ontwikkelingen in de binnenstad. Dat zijn onze ideeën, stevig gevoed door jullie ideeën van 5 april jl.
Dat is alvast onze lijn voor gemeenteraadsdiscussies die binnenkort plaatsvinden.
En we gebruiken die lijn als onze input voor het meerjarig programma dat we samen met jullie en anderen willen vormgeven, invullen, uitvoeren en handhaven (zie 1).
 
Bijgaand is dit verder uitgewerkt. Wij zijn er klaar voor. Jullie ook?