Nieuws

 • Heerlen wordt meer-en-meer een fijne woonstad!

  13 juli − De roep om goed en hedendaags te wonen in de binnenstad van Heerlen krijgt met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Schinkelkwadrant-Zuid eindelijk antwoord. Lees verder

 • Over weerstand ombuigen gesproken

  29 juni − Dat de corona-crisis hard toeslaat is iedereen meer dan duidelijk. En hoe ogenschijnlijk we weer naar een soort van normaal gaan is de crisis bij de Heerlense (en Hoensbroekse) horecaondernemers groot. Lees verder

 • Wisseling binnen VVD-Fractie Heerlen

  27 maart − Het fractievoorzitterschap gaat halverwege deze bestuursperiode op 1 april over van Ans Winkens naar Marc van den Berg. Van den Berg die de afgelopen twee jaar goed is ingewerkt, geniet het volste vertrouwen deze positie tot een succes te maken. Nu doorpakken, tevens de titel van het VVD-verkiezingsprogramma in Heerlen, is Marc op het lijf geschreven. En dat zal hij dus zeker doen. Ans Winkens blijft deel uitmaken van de fractie als gemeenteraadslid. Lees verder

 • Baanzekerheid bieden aan Limburgers

  07 januari − Het aantal werklozen in Limburg blijft gestaag dalen. Dat is goed nieuws. Maar het aantal mensen dat langdurig werkloos is neemt in Limburg toe. Het aantal langdurig werklozen in Limburg behoort tot de hoogste van heel Nederland. Dat is slecht nieuws. Daarnaast stelt de steeds sneller gaande technologische ontwikkeling ook hogere eisen aan mensen die wel een baan hebben. In nagenoeg alle sectoren en op alle niveaus veranderen banen van inhoud. Van mensen wordt gevraagd om in hun werk effectief gebruik te maken van nieuwe, geavanceerde technologieen. Beiden groepen, werkzoekenden en werknemers, vereisen aandacht maar nadrukkelijk een andere aanpak. Baanzekerheid bieden moet worden georganiseerd. Lees verder

 • Energieconvenanten per regio zijn een “must”.

  07 januari − Het jaar 2020 komt snel dichterbij. In dat jaar wil de Provincie haar hernieuwbare energie doelstellingen bereikt hebben. Echter uit het Provinciehuis horen we dat de kans groot is dat we deze doelstellingen voor 2020 niet gaan halen met de huidige aanpak ten aanzien van zonne- en wind energie. De opgaven voor 2030 zijn nog groter. De huidige aanpak is erg top down gericht. De doelstellingen staan centraal en er bestaat weinig aandacht voor de politieke afweging. Draagvlak en realisatiekracht staan hierdoor door onder druk. Daarom willen wij als VVD graag naar een andere en effectieve manier van aanpak van de energietransitie dan nu in de voorstellen in Limburg op tafel ligt. Een energietransitie convenant per regio zal het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk vergroten. Lees verder

 • Dries Lodewijks Kandidaat voor de Provinciale Staten nummer 6

  07 januari − Op de Algemene ledenvergadering van de VVD Regio Zuid hebben de leden ingestemd met mijn plaats nummer 6 op de kandidaten lijst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze verkiezingen vinden plaats in maart 2019. Lees verder

 • VVD Heerlen; Snelheid geboden bij centrumplan

  29 augustus − Minder bezoekers en mogelijk minder geld voor onze stad zijn aanleiding voor kritische vragen vanuit de Heerlense VVD fractie. Lees verder

 • Bijna 1000 mensen aan het werk geholpen

  26 februari − Afgelopen jaar wist verantwoordelijk wethouder Martin de Beer bijna 1.000 mensen uit de bijstand aan een baan te helpen. Hiervan gingen er 562 fulltime aan de slag en 350 parttime. Het jaar 2017 levert daarmee een record op voor de arbeidsmarkt in Heerlen. Voor de komende vier jaar zet de VVD in op een 1000-banenplan. Lees verder

 • Krachtige lobby voor Heerlense internetapotheek

  21 februari − VVD Heerlen is verbolgen en boos over het voorgenomen Duitse verbod op geneesmiddelen via internet. Een verbod dat internetapotheek DocMorris in Heerlen hard zal treffen. VVD Heerlen roept het gemeente- en provinciebestuur op om via Den Haag en Brussel alles uit de kast te trekken om zo’n verbod te voorkomen. Lees verder

 • VVD motie Heerlen dementievriendelijk, unaniem aangenomen.

  04 februari − Raadslid Ans Winkens heeft namens de VVD een motie vreemd aan de orde ingediend: Heerlen dementievriendelijke gemeente Lees verder

 • Ruud Kockelkorn stelt art. 33 vragen over Verkeersveiligheid Heerlerheide centrum

  10 januari − Ruud Kockelkorn stelt art. 33 vragen over Verkeersveiligheid Heerlerheide centrum Lees verder

 • Martin de Beer Lijsttrekker VVD Heerlen

  18 december − De leden van VVD Heerlen hebben wethouder Martin de Beer gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op nummer twee staat Marc van den Berg en op nummer drie raadslid Ans Winkens. Lees verder

 • “Het verleden heb je in de rug”

  08 november − Algemene beschouwingen Heerlen 8 en 9 november 2017 Lees verder

 • Motie "Bevriezing WSW korting" unaniem aangenomen.

  30 maart − In de raadsvergadering van 29 maart is de door de VVD mede ingediende motie unaniem aangenomen. Lees verder

 • Medisch logistieke bedrijven groeien als kool

  11 december − De medisch logistieke bedrijven zitten in de lift. Afgelopen maand werd begonnen aan de bouw van het nieuwe distributiecentrum voor Medtronic. In totaal goed voor 150 nieuwe arbeidsplaatsen. En ook bedrijven als Abbot en Docmorris breiden verder uit. Een nieuw cluster van bedrijven met een groot potentieel aan nieuwe banen is geboren. Lees verder

 • Algemene beschouwingen 2016

  07 november − De bijdrage van de VVD Heerlen voor 2016 heeft de titel "Erop en erover" Lees verder

 • Wethouder Martin de Beer, trots op Gebrook

  02 november − Mariaradenaar vertelt over zijn bijzondere baan, zijn hobby’s en de ambities voor Hoensbroek. Lees verder

 • Gewijzigde parkeerverordening 2016

  20 oktober − Heeft u ook al een computer in uw gang staan? Lees verder

 • VVD wil sluitende aanpak werktrajecten

  23 augustus − De VVD-fractie in Heerlen dringt aan op een sluitende aanpak voor werktrajecten. Uitkeringsgerechtigden moeten vooral nu kunnen profiteren van de aantrekkende economie en arbeidsmarkt. Lees verder

 • In memoriam Chris van Seventer

  13 augustus − Met groot respect herdenken wij Chris van Seventer (75), onderscheiden met de VVD Thorbeckepenning en maar liefst 57 jaar lid van de VVD. Lees verder